Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

lethien
0450 bb13 390
Reposted fromalcohol alcohol viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
lethien
lethien
1270 76b8 390
Pink Floyd
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viapodprzykrywka podprzykrywka
lethien
2434 8487 390

Małgorzata Hillar - "My z drugiej połowy XX wieku"

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakrainakredek krainakredek
lethien
0627 204c 390
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viavigil vigil
lethien
lethien
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr vianienienie nienienie
lethien
lethien
6995 5b1b 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaexistential-puke existential-puke
3388 ee31 390
lethien
Reposted fromworst-case worst-case viacappaque cappaque
lethien
Wędrować po pustym mieście i wciągać w nozdrza poczucie wolności. Z niczego się nie tłumaczyć, nie udawać, mieć odwagę być sobą. (...) Wiedzieć, czego się chce i nie tworzyć smutków.
lethien
3304 89d2 390
lethien
Życie jest proste, składa się z dwóch słów: "tak i nie". Cała reszta to tylko pierdolenie. Chcę Cię, albo Cię nie chcę. 
— Maciek Kasi
Reposted fromnewbeginning newbeginning viacappaque cappaque
lethien

May 03 2017

lethien
Jak komuś zależy to sie odzywa
Nie mam nic więcej do powiedzenia
— szkoda, że nikt się nie odzywa
Reposted frommakedreamcomestrue makedreamcomestrue viazEveR zEveR
lethien
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazEveR zEveR
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl